image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Yardımcı Öğretmenlik Uygulamaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assisted Teaching Practices in the Training of Individuals with Special Needs
Makale Eklenme Tarihi: 16.11.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Öğretmen yetiştirme ve öğretmen istihdamı ülkemizin öncelikli ve önemli sorunlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Özel gereksinimi olan bireylerin eğitim hakkından gerçek anlamda yararlanabilmeleri kendilerine sunulan eğitim hizmetinin niteliği kadar yeterli sayıda öğretmen istihdamını da gerekli kılmaktadır. Özellikle yetersizliği olan öğrencilerle çalışacak öğretmenlerin sınıftaki öğretim etkinliklerini etkili şekilde sürdürebilmeleri ve bu bireylere sunulacak eğitim hizmetinin niteliğinin arttırılabilmesi için yardımcı öğretmen istihdamının düşünülmesi ve öncelikli eğitim politikası olarak ele alınması gerekmektedir. Türkiye’deki yasal düzenlemelerde yardımcı öğretmen tanımlamasına rastlanmamaktadır. Türkiye’de özel eğitim alanına öğretmen yetiştirme ve bu alanda çalışacak yeterli sayıda öğretmeni istihdam edebilme üzerinde tartışılması gereken çok yönlü bir konudur. Ülkemizde bu sorununun ciddiye alındığını ve ihtiyaç duyulan kadroların gerçekçi bir şekilde planlandığını ve karşılandığını söylemek güçtür. Ülkemizdeki öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları dikkate alındığında, yardımcı öğretmenlerin yetiştirilmesi, seçilmesi, atanması, yeterliliklerinin belirlenmesi, yeni politik yaklaşımları ve uygulamaları gerektirmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Teacher training and teacher recruitment are the priorities of our country as one of the priority and important problems. Individuals with special needs need to employ a sufficient number of teachers as well as the quality of the education provided to them in order to be able to truly benefit from the right to education. In particular, it is necessary to consider helping teacher employment as a priority education policy so that teachers who work with inadequate students can effectively carryout the teaching activities in the class and increase the quality of the education service to be offered to these individuals. There are no definitions of assistant teachers in the legal regulations in Turkey. It is a multi-faceted issue that needs to be discussed in order to train teachers in the field of special education in Turkey and to employ enough teachers to work in this area. It is difficult to say that this problem is taken seriously in our country and that the necessary staff are planned and met realistically. Taking into consideration the teacher training and employment policies in our country, it requires new political approaches and practices for training, selection, assignment, qualification of auxiliary teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF