image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkçe Öğretim Programı (2017) Temaları İçin Ege Bölgesi Halk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Use of the Aegean Region Folk Literature to Turkish Curriculum (2017) Themes
Makale Eklenme Tarihi: 16.11.2017
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Türkçe dersi temaları ile bireyi Türk kültürünün taşıyıcısı haline getirmeyi de hedefler. Türk dili ve kültürü bakımından önemli bir yere sahip olan halk edebiyatı ürünleri Ege bölgesi içerisinde de zengin ürünleri ile dikkat çeker. 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından Ege bölgesi halk edebiyatı ürünlerinin Türkçe Eğitimi içerisinde kullanılmasına dair bilimsel önerilerde bulunmak ve alanda yapılacak diğer çalışmalar bakımından farkındalık oluşturmak bu araştırmanın amacıdır. Çalışmanın yöntemi betimsel analiz yöntemidir. Yıldırım ve Şimşek (2008) betimsel analiz yöntemini elde edilen bulguları düzenlemek ve yorumlamak olarak açıklar. Çalışma kapsamında Ege bölgesine ait halk edebiyatı ürünlerinden örnekler 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından değerlendirilmiştir. Ege bölgesi halk edebiyatı ürünlerinin 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından Türkçe eğitimi için kullanılma uygunluğuna dair öneriler verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The Turkish course aims to transform the individual into a carrier of Turkish culture. Folk literature products, which have an important place in terms of Turkish language and culture, draw attention with its rich products within the Aegean region. It is the aim of this research to make scientific suggestions for the use of Aegean folk literature products in the Turkish Education in the context of 2017 Turkish Education Curriculum themes, and to raise awareness in terms of other studies to be done in the field. The method of study is descriptive analysis. Yıldırım and Şimşek (2008) describe the method of descriptive analysis as organizing and interpreting the findings. In this study, examples of the folk literature products belonging to the Aegean region were evaluated in terms of the themes of 2017 Turkish Lesson Curriculum. Suggestions on the appropriateness of the use of the Aegean region folk literature products for Turkish education in terms of the 2017 Turkish Lesson Curriculum themes, were introduced.

PDF Formatında İndir

Download PDF