image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: DİTİB’in Din Eğitimi Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.1.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu Avrupa ülkelerindeki Büyükelçilikler nezdinde ‘Din Hizmetleri Müşavirlikleri’ adı altında yurt dışı teşkilatları bulunmaktadır. Bu kapsamda, 1980 yılında Almanya’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşavirliği kurulmuştur. 5 Temmuz 1984 yılında Müşavirlik hizmetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla Köln’de ‘Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’ tesis edilmiştir. DİTİB, Almanya’da yerleşik göçmen vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik, bağlı cami dernekleri vasıtasıyla, sosyal, kültürel, eğitsel ve dini faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmada, DİTİB’in yürüttüğü din eğitim faaliyetleri makro-perspektiften hareketle ele alınacaktır. Bu faaliyetler, Türk göçmen topluluğun hem dini ve milli kimliğinin korunmasına ve iç dayanışmasının artmasına, hem de yaşanılan ülkeye uyum sürecine büyük katkılar sağlamaktadır. Almanya’da yaşayan Türk Müslüman göçmenler, DİTİB’i Türk dini kuruluşları arasında en güvenilir kurum olarak görmektedirler.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF