image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2017/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Siber Zorbalıkla İlişkili Faktörler ve Olası Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.01.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmada siber zorbalıkla ilişkili değişkenleri ve bu sorunla başa çıkmada önerilen stratejileri tespit etmek amacıyla bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması 2010-2017 yılları arasında sınırlandırılarak güncel bilgilere erişim hedeflenmiştir. Web of Science veritabanı ve Google Akademik taraması sonucunda çalışmanın kapsamına uygun 77 makale belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda siber zorbalıkla ilişkili faktörler olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda cinsiyet, gizlilik hissi, ahlaki çözülme, geleneksel zorbalık, internet kullanım sıklığı, ailesel ilişkiler, siber mağduriyet, empati ve algılanan sosyal destek değişkenleri öne çıkmaktadır. Çalışmalar siber zorbalık ile başa çıkmada ise empati tabanlı müdahaleler, öfke kontrolü, değerler eğitimi, siber zorbalık müdahale programları, medya kullanım eğitimi, okul içi müdahaleler ve aile içi müdahaleler ile ilgili çözüm önerileri sunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF