image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Yeni Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklar ve Öğretmen Adaylarının Kaygıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenliğe başlamadan önceki kaygıları ve stajyer öğretmenlerin mesleklerinin ilk yılında karşılaştıkları zorlukları nitel bir çalışma ile incelemektir. Amerika’nın güneydoğusunda bulunan bir bölgedeki beş stajyer öğretmen ve beş okul öncesi eğitim son sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bütün görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ardından kelimesi kelimesine deşifre edilmiştir. Veriler Creswell'in (2007) önerdiği yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları göstermiştir ki okul öncesi eğitim son sınıf öğrencileri gelecekteki mesleklerinde kendilerini bekleyen güçlüklerin farkındalar ve bunların üstesinden gelmek için bazı önlemler almaktadırlar. Stajyer öğretmenler ise küçük çocuklara eğitim vermenin beklentilerinden çok daha zor olduğunu ifade etmişlerdir. Yaşadıkları zorluklar öğretmen eğitim programından, yetersiz aile desteğinden ve eğitim verdikleri grubun yaşının çok küçük olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bu çalışmaya katılan öğretmenlerin motivasyonları çok yüksek olduğundan eğer okul yönetiminden ve meslektaşlarından yeterince destek alırlarsa mesleklerinin ilk yılında karşılaştıkları güçlükleri kolayca aşabilecek durumdadırlar.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF