image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Sosyal Ağ Sitelerindeki Bilgilerin Güvenilirliği: Lisans-Yüksek Lisans ve Günlük-Akademik Karşılaştırmaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sosyal Ağ Siteleri (SAS), son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş ve özellikle iletişim ve haberleşmede ilk akla gelen kaynaklar olmaya başlamıştır. İnternet alt yapısındaki gelişmeler ve mobil cihazlardaki zengin teknolojiler her geçen gün SAS’nin kullanıcı sayısını artırmaktadır. Bu derece yaygın olan bu bilgi kaynaklarındaki bilgiler kontrolsüz yayıldığı için bilgilerin güvenilirlikleriyle ilgili bir takım problemler akla gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal ağ sitelerinde karşılaşılan günlük ve akademik bilgilerin güvenilirliğine dair kullanıcıların ne gibi ölçütleri olduğunu tespit etmektir. Çalışmanın ikincil amacı ise bu ölçütlerin yüksek lisans ve lisans düzeyinde nasıl farklılaştığını anlamaktır. Bu durum çalışmasındaki katılımcılar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ndeki yüksek lisans (N=11) ve lisans (N=11) öğrencileridir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler şeklinde ve gönüllük esas alınarak toplanmıştır. Nitel analizler sonucunda çıkan ölçütlerin büyük bir kısmı, literatürde yer alan bilgi güvenilirliğiyle ilgilidir. Bunların yanında literatürde yer almayan yeni ana ve alt ölçütler de ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar tarafından, sosyal ağ sitelerindeki günlük ve akademik bilgilere erişimde dikkate alınan otorite, güncellik, nesnellik, tutarlılık, resmi kaynaklar, orijinal kaynaklar ve çoğunluk gibi güvenilirlik ölçütlerine ulaşılmış ve değerlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF