image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Siberaylaklık: Yükseköğrenim ve Mobil Teknolojiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Teknolojinin hayatımıza girmesi ile ortaya çıkan siberaylaklık kelime anlamı olarak bireylerin bulundukları yerin teknolojik desteğini amacı dışında kullanması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, bir çalışanın şirketinin internetini kişisel alışveriş yapmak amacı ile kullanması ya da bir öğrencinin ders esnasında mobil cihazı aracılığı ile sosyal medya hesabını kontrol etmesi siberaylaklık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı yükseköğrenimdeki öğrencilerin ders esnasında sahip oldukları mobil teknolojiler aracılığı ile yaptıkları siberaylaklık davranışlarını tespit etmektir. Bu bağlamda 228 sınıf öğretmeni adayından veri toplanmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri ve hem günlük hayatta hem de ders esnasında mobil teknolojiler aracılığıyla yaptıkları etkinlikler irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların büyük çoğunluğunun en az bir yıldır en az bir mobil cihaza sahip olduğu, yarısının mobil öğrenme ile uğraştığı; öğrenme etkinliği kapsamında dosya paylaşımı, bilgi tarama, ders videosu izleme ve eğitim amaçlı başkaları ile iletişim kurma gibi etkinlikler yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler ders esnasında en çok sosyal medya ve haber sitelerini ziyaret ettiklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak günümüzde bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle beraber bilgisayar ve internet hayatın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Ancak bu vazgeçilmezlerin eğitim ortamlarındaki etkisini en üst seviyeye çıkarabilmek adına bu cihazların daha etkin nasıl kullanılabileceği; öğrencilerin bu teknolojiler aracılığı ile ders ortamından nasıl uzaklaştıklarını ve bu durumları en alt seviyeye indirmek adına yapılabileceklerin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın bulgularının ileride yapılacak çalışmalara temek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF