image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Fen Bilimleri Dersini Alan Kaynaştırma Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamaları Sürecine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, Fen Bilimleri dersini alan özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları sürecindeki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaya 2012-2013 eğitim öğretim yılında Giresun ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 2 görme engelli, 2 ortopedik engelli, 3 zihinsel engelli olmak üzere toplam 7 özel gereksinimli öğrenci katılmıştır. Çalışmada açık uçlu sorulardan oluşan öğrenci anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ortaya çıkarılan veriler içerik analizi ile kodlama yapılarak temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda kaynaştırma öğrencileri, etkinliklere tam anlamı ile katılamamaları, okul kitaplarının ve okulda yapılan sınavların kendilerine uygun olmaması, arkadaşları tarafından rahatsız edilmeleri gibi sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuşlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF