image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Spor lisesini kazanan ve kazanamayan öğrencilerin yetenek test puanlarının karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparison of Aptitude Test Scores of The Students Who Win and Who Cannot Win Sports High School
Makale Eklenme Tarihi: 1.4.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışmanın amacı 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına girerek başarılı olup kayıt yaptırma hakkı kazanan ve başarısız olup elenen öğrencilerin yetenek testlerindeki başarı puan farklılıklarını karşılaştırmaktır. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına giren 206 (erkek:152; kadın:54) kişi arasından sınavı kazanan n=101 (erkek:67 kadın:34) ve kazanamayan n=105 (n=85 erkek; n= 20 kadın) aday ile gerçekleştirilmiştir. Yetenek sınavına giren öğrenciler; koordinasyon parkuru, 30 m sürat, durarak uzun atlama, ritim testlerine katılarak derecelerine göre puan almışlardır. Bu testler tamamlandıktan sonra aldıkları puanlara ek olarak varsa sportif özgeçmiş puanları eklenmiş ve Sportif Başarı Puanları (SBP) belirlenmiştir. Sınavı kazanan ve kazanamayan kadın ve erkek adayların akademik başarıları ve yetenek test puanları arasındaki farklılığı belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; sınavı kazanan erkek ve kadın adayların kazanamayanlara göre sportif yetenek test puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Üçüncü kategoride yer alan erkek ve kadın adaylar okula yerleştirme ve sportif başarı testlerinde en yüksek puanları almışlardır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study was comparing the differences between the scores of the students who passed and who could not pass Aptitude Tests for sports high schools. The study was conducted with 101 students (male: n=67; female: n=34) who took and succeeded the Aptitude Test in 2017-2018 academic year among 206 students (male: 152; female: 54), and with 105 students (male: n=85; female: n=20) students who could not pass the test. The students participated in the coordination track, 30-m speed, standing long jump, rhythm tests, and received scores according to their performances. The Sports Player Background Scores (if any) were added to their scores and the Sportive Success Scores (SSS) were determined. The Sports Player Background Scores (if any) were added to their scores and the Sportive Success Scores (SSS) were determined. Mann-Whitney U test was used in comparisons to identify the difference between academic success and ability test points of male and female participants who passed or failed the test, and Kruskal Wallis H test was used to identify the difference among the groups. At the end of the study, the difference in sports ability test points of the female and male participants who passed the test and the ones who failed the test were statistically significant. Male and female partıcipants in third category had the highest point in sports ability tests and school placement.

PDF Formatında İndir

Download PDF