image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 56
Makale Başlık: IMPACT OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF COMPANY ON ITS FINANCIAL PERFORMANCE: AN EMPIRICAL STUDY ON BORSA ISTANBUL (BIST)
Makale Alternatif Dilde Başlık: İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Makale Eklenme Tarihi: 16.5.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The aim of this study is to investigate the effect of institutional sustainability, the reflection of cyclical economy concept at the macro level on business organizations, on profitability through the organizations in Turkey. For this reason, Multiple Linear Regression Analysis was applied with the data of 33 business organizations preparing sustainability report according to Global Reporting Initiative (GRI) and located in Istanbul stock exchange (BIST). In this study, in which business organization profitability was measured by Return on Assets (ROA), sustainability was measured with five different variables including both Overall Sustainability Rating and Community Employees, Environmental and Governance Performance Rating which are subtitles. In this study, two different models were used considering sustainability measurement (from both main topics and subtopics). After the analysis, it was found out that sustainability applications in Turkey affected profitability statistically significant and positive way. It was found out that this effect of sustainability resulted from the environmental applications of the business organization and environmental factors positively affected business organization profitability.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işletmelerin sürdürülebilir olmasının işletmenin karlılığına etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu nedenle 2015 yılında Global Reporting Initiative (GRI)’ye göre sürdürülebilirlik raporu bulunan ve Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan işletmelerin 33 işletmenin verileri kullanılarak çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. İşletme karlılığının Return on Assest (ROA) tarafından ölçüldüğü çalışmada sürdürülebilirliğin genel puanı ve alt başlıklarını kullanan iki farklı model kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletmelerin sürdürülebilirliğinin karlılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fakat düşük oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilirliğin alt başlıklarında karlılık üzerinde çevre skorunun önemli bir etki yarattığı görülmüştür.

PDF Formatında İndir

Download PDF