image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Computers in Education
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bloom Dijital Taksonomisine Genel Bir Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.08.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim dünyasını da yakından etkilemiştir. Eğitim hedef ve kazanımların yazılması ve öğrencilerin edindiği bilişsel basamakların ölçülmesi açısından yaygın bir şekilde kullanılan Bloom taksonomisi de bu hızlı değişimden etkilenmiştir. Öncelikle yeniden düzenlenen taksonomi, ihtiyaçlar doğrultusunda dijital beceri ve eylemleri de içeren bir sınıflandırmaya geçmiş ve sonuç olarak Bloom dijital taksonomisi ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, eğitimcilerin öğretim süreçleri ile teknolojinin entegre edildiği eğitim ortamlarında öğrencilerin üst düzey bilişsel beceriler kazandırmak için ne gibi dijital etkileşimlerden faydalanabilecekleri ve öğrencilerin kazandıkları bilişsel becerileri ölçmede hangi eylemleri yoklayabilecekleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda taksonominin basamaklarına göre dijital olarak yapılabilecek eylemlere odaklanılmış ve eğitimcilere fikir verilmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF