image.jpg

Derginin Adı: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/15
Sayı: 1
Makale Başlık: A Feminist Criticism to Joseph Conrad’s Heart of Darkness
Makale Alternatif Dilde Başlık: Joseph Conrad’ın Heart of Dearkness’ına Feminist Bir Eleştiri
Makale Eklenme Tarihi: 22.12.2013
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Conrad’ın Heart of Darkness adlı çalışması birçok açıdan değer-lendirilmiştir. Fakat bu yapıtta kadına olan yaklaşım gerekli ölçüde çalışılmamıştır. Bu romanda kadının özellikle arka planda tutulduğu açıktır. Bu çalışma kadına yönelik bütün olumsuz yaklaşımlara karşın romanda kadın varlığının önemini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kadının Heart of Darkness’a katkısının düşünüldüğünden daha fazla olduğunu savunmaktadır. Romanın başarısında büyük ölçüde kadın karakterlerinin katkısı vardır.
Alternatif Dilde Özet: Conrad’s Heart of Darkness has been studied from various points of view by scholars. However; the approach to woman has not been focused to a desired extent. It is evident that the existence of woman has been kept in the background in Heart of Darkness purposefully. Despite all unfavourable approach, this paper aims to reveal the importance of women characters in the novel. This study claims that woman characters’ contribution to Heart of Darkness is much more than the sup-posed. The success of the novel depends on women to a large extent.

PDF Formatında İndir

Download PDF