image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2016/5
Sayı: 1
Makale Başlık: OSMANLI BELGELERİ IŞIĞINDA HAMMER
Makale Alternatif Dilde Başlık: Hammer in the Light of the Ottoman Documents
Makale Eklenme Tarihi: 11.09.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Alman oryantalizminin kurucularından ve temsilcilerinden biri olan Baron Joseph von Hammer-Purgstall, ilmî ve edebî faaliyetlerinin yanında bir bürokrat olarak da Osmanlı ve Avusturya devletleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Hammer, 1800-1806 yılları arasında, Londra ve Viyana’da geçirdiği bir yıl dışında, Osmanlı topraklarında ve çoğunlukla İstanbul’da bulunarak çalışma sahasını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Hammer, hem Osmanlı Devleti ile, hem de çağdaşı Türk âlimler ve ilim kurumları ile mektuplaşmak suretiyle ilişki kurmuştur. Hammer’in sürdürdüğü bu ilişkinin izlerini Osmanlı arşivlerinden takip etmek mümkündür. Bu çalışma mevcut belgeler yardımıyla Hammer’in hayatının ve çalışmalarının izini sürmeyi hedeflemektedir.
Alternatif Dilde Özet: Baron Joseph von Hammer-Purgstall, who is one of the pioneers and representatives of the German orientalists, besides his scientific and literary activities as a bureaucrat acted as a bridge between the Ottomans and Austrians. Hammer had the opportunity to become familiar with his field when he was in the Ottoman Empire, and mostly in Istanbul between 1800 to 1806, except a year that he spent in London and Vienna. He had relationships both with the Ottoman State and with the contemporary Turkish scholars and scientific institutions by correspondence. It’s possible to follow this relationship in the Ottoman archives documents. This study aims to follow up Hammer's life and works with the help of the present these documents.

PDF Formatında İndir

Download PDF