image.jpg

Derginin Adı: USAYSAD-Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Cilt: 2018/4
Sayı: 2
Makale Başlık: SAĞLIK TURİZMİNİN TURİZM FAALİYETLERİ İÇERİSİNDEKİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: PLACE AND IMPORTANT OF THE HEALTH TOURISM AT TOURISM ACTIVITIES
Makale Eklenme Tarihi: 13.9.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Günümüzde insanlar sanayi, hizmet ve tarım sektöründe yoğun olarak çalışmaktadır. Bu yoğun tempo beraberinde bir takım sağlık sorunları da getirmektedir. İnsanları daha çok dinlenmeye, eğlenmeye iterken, diğer yandan da sağlıkla ilgili sorunları nedeniyle sağlık turizmine yöneltmektedir. Yani sağlık turizmine olan ilgiyi ortaya çıkartmıştır. Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre 2017 yılında bir milyar üç yüz milyon kişi turizm amacıyla seyahat etmiştir. Ülkemizin 2010 -2016 yılı verilerini incelediğimizde ortalama otuz bir milyon turist gelmiştir. Ayrıca sağlık turizmi nedeniyle gelenlerin oranı aynı yıllarda %0,46 olurken, gidenlerin oranı ise %1,2 olmuştur. Oysa termal turizmi alanında ülkemizde 1500 civarında termal kaynağı bulunurken bunların sadece %10’u değerlendirilebilmektedir. Gelecekte sağlık turizminin de içinde bulunduğu seyahat nedenleri ile turizm faaliyetleri içerisinde bulunacak insanların sayısının iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Bu alanda iyi bir potansiyele sahip olan ülkemizde, sağlık turizmine yapılacak yatırımlar, yetişmiş insan kaynağı ve yeterli tanıtımlar ile çok daha iyi değerlendirilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Today, people are working hard in industry, service and agriculture. This brings with it a number of health problems. It leads people to health tourism because of their health problems while pushing them to rest more and to have fun. In other words, it has revealed the interest in health tourism. According to the report of the world tourism organization, one billion and three hundred million people traveled for tourism in 2017. When we examined the 2010-2016 data of our country, an average of thirty million tourists arrived. In addition, the proportion of those coming from health tourism was 0.46% in the same years, while the proportion of those who went to health tourism was 1.2%. Whereas in the field of thermal tourism there are around 1,500 thermal sources in our country, only 10% of them can be evaluated. In the future it is foreseen that the number of people to be involved in tourism activities will double in terms of travel reasons included in health tourism. In our country, which has a good potential in this area, the investments to be made in health tourism can be much better evaluated with the trained human resources and sufficient promotions.

PDF Formatında İndir

Download PDF