image.jpg

Derginin Adı: USAYSAD-Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Cilt: 2018/4
Sayı: 2
Makale Başlık: HOLISTIC SECURITY ARCHITECTURE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF HEALTHCARE CYBER THREATS
Makale Alternatif Dilde Başlık: SAĞLIKTAKİ SİBER-TEHDİTLERİN ETKİLİ YÖNETİMİ İÇİN BÜTÜNCÜL GÜVENLİK MİMARİSİ
Makale Eklenme Tarihi: 13.9.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Cyber security has become one of the top priorities for healthcare systems, due to the fact that the healthcare information security and personal privacy are major concerns for patients, healthcare providers and governments. The information that is incrementally available in the health records has a much longer shelf life and is a fertile and invaluable source for identity theft. The stagnant social security numbers cannot be easily canceled and medical and prescription records are permanent in the systems. Furthermore, healthcare information has a higher value than credit card information in the underground market in the dark web. There is a huge market for health insurance fraud and abuse, which may be more profitable than selling the records honestly in the forums. There are common but seriously increasing threats, which can be exploit healthcare information, is becoming compromised or stolen outright, when patient health records are being digitized. The abuses of health data such as DNA information is the most critical since it can be used for possible targeted biological weapons or certain targeted artificial diseases. The aim of this study is to provide a framework for future research by identifying concept of security and cyber threats in the healthcare systems
Alternatif Dilde Özet: Sağlık bilgisi güvenliği ve kişisel mahremiyet, hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hükümetler için önemli kaygılar olduğundan, siber güvenlik sağlık sistemleri için en önemli önceliklerden birisi haline gelmiştir. Sağlık kayıtlarında artmakta olan bilgiler çok daha uzun bir raf ömrüne sahiptir ve kimlik hırsızlığı için verimli ve paha biçilmez bir kaynaktır. Statik sosyal güvenlik numaraları kolayca iptal edilemez ve sistemlerde tıbbi ve reçete kayıtları kalıcıdır. Ayrıca, sağlık bilgisi, karanlık ağdaki yer altı pazarındaki kredi kartı bilgisinden daha yüksek bir değere sahiptir. Sağlık sigortası dolandırıcılığı ve suiistimali için büyük bir pazar var, bu da reklâmların forumlarda dürüstçe satılmasından daha karlı olabilir. Hasta sağlık kayıtlarının sayısallaştırıldığı durumlarda, istismarın artmasına neden olabilecek sağlık sorunlarının tehlikeye girmesi ya da çalınması sonucu ortaya çıkan yaygın ve ciddi tehlikeler vardır. DNA bilgisi gibi sağlık verilerinin kötüye kullanılması, olası hedefli biyolojik silahlar veya belirli hedeflenmiş yapay hastalıklar için kullanılabilecek en kritik durumdur. Ayrıca hastalara ait tanı verileri ilaç firmaları açısından da paha biçilmezdir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sistemlerinde güvenlik ve siber tehditler kavramını tanımlayarak gelecekteki araştırmalar için bir çerçeve sağlamaktır

PDF Formatında İndir

Download PDF