image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2013/11
Sayı: 3
Makale Başlık: ALAŞEHİR KONGRESİ’NE KATILANLAR VE SOSYAL STATÜLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: PARTICIPANTS TO ALASEHİR CONGRESS AND SOCIAL STATUS
Makale Eklenme Tarihi: 2.01.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Kongreler, Kurtuluş Savaşı’na ve bağımsızlığa giden yolda oldukça önemlidir. Ülkede işgalin en yoğun yaşandığı Batı Anadolu’da gerçekleştirilen kongreler ise ayrı bir öneme sahiptir. Haziran 1919’dan Mart 1920’ye kadar Batı Anadolu’da yapılan çeşitli kongrelerle Milli Mücadele’de önemli eşikler aşılmış ve ilerisini etkileyecek kararlar alınmıştır. Bu kongrelerin çoğu her ne kadar yerel kongreler olsalar da, ülkenin kaderinde önemli role sahiptirler. Bu kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresi de, Batı Anadolu’daki kongreler silsilesinin en mühimlerindendir. 16–25 Ağustos 1919 tarihleri arası gerçekleştirilen kongre aynı zamanda, Manisa bölgesinde yapılan tek kongre olma özelliğine de sahiptir. Gerek alınan kararlar gerekse katılımcılarıyla hem kendinden sonraki kongrelere ve hem de ülkedeki gelişmelere etki etmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Alaşehir Kongresi’ne katılanların irdelenmesi önem arz etmektedir. Zira Batı Anadolu’nun birçok yerinden gelerek kongreye katılan kişiler, Milli Mücadele’de etkin görevler üstlenerek değerli hizmetlerde bulunmuştur. Bu çalışmayla aynı zamanda bugün hayatları hakkında kısmen bilgi sahibi olsak da çoğu karanlıkta kalmış olan kongre delegelerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Congressess are very important in the way leading to independence and the Independence War. On the other hand, the congresses in the Western Anatolia, where the invasion in the country was deeply felt, is of particular importance. Thanks to a number of congresses held in the Western Anatolia from June-1919 to March-1920, important thresholds were overcome in the War of Independence and the decisions to affect the future were taken. Even though they were local congresses in character, they had an inportant role for the future of the country. Alaşehir Congress, one of these congresses, is one of the most important pillars of the series of congresses. The Congress, held between 16 and 25 of August, 1919, bears the characteristics of being the only congress held in Manisa region. This congress had an impact on both the following congresses and the country in terms of both the desicions taken and its participants. On account of all these reasons, it is of considerable importance to study the participants of the Alaşehir Congress. Congress delegates from various parts of Anatolia undertook active posts in the War of Independence and served the country. The purpose of this study is to draw attention to the delegates of this congress, most of whom have been known only a little despite their contribution to the Independence War.

PDF Formatında İndir

Download PDF