image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul ve Spor Bir Arada Gider mi? Üniversite Sporcu-Öğrencilerinin İhtiyaç Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Does Sports and School Run Together? A Needs Analysis of University Student-Athletes
Makale Eklenme Tarihi: 6.10.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Sporcu öğrencilerin gerek eğitim hayatlarında gerekse spor ortamlarında yaşadığı birçok zorluk bulunmaktadır. İki kariyeri aynı zamanda yürütmeye çalışmanın getirdiği kimlik karmaşası, her iki kariyerin getirdiği sorumlulukların mecbur bıraktığı iki kariyer yolundan birini tercih etmek zorunda bırakılmak, öğrencilerin kariyerlerine devam ettirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı sporcu öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, spor ve eğitim kariyerlerini sürdürmekte karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya çeşitli kademelerde mücadele eden 1 Futbolcu, 1 güreşçi, 2 basketbolcu, 4 voleybolcu ve 1 atlet olmak üzere 9 sporcu öğrenci katılmıştır. Odak grup görüşmesi ve alan yansıma notları ile veri toplanmıştır. Tematik içerik analizi ile sonuçlar elde edilmiştir. Üç ana tema altında sporcuların ihtiyaçları belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla okul-kulüp çatışması, paydaş beklentileri ve sporcu öğrencilerin maddi kazanç kaygısı olarak söylenebilir. Sporcu Öğrencilerin özellikle devamsızlık probleminin okulları ile problemlerinde öne çıktığı, sınav dönemleri haricinde takımlarından izin almada problem yaşadıkları görülmüştür. Her yeni sezonda anlaşılan kulüp ile okulun konumu arasındaki mesafe sürekli değiştiğinden sporcu-öğrencilerin bir ve ya her iki kariyerini bırakmayla yüz yüze kaldıkları görülmüştür. Söz konusu öğrencilerin ihtiyaçlarına özgü öğretim tasarımları sunmada teknolojiden faydalanılması ve devamsızlık konusunda üniversitelerin yeni eğitim politikaları geliştirmesi önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Student-Athletes are experiencing lots of challenges both in sports and education environments. Problems such as identity crisis, which is brought by the struggle to maintain two careers at the same time, force student-athletes to choose one career path or the other. Therefore, the purpose of the study was to reveal the problems and the difficulties experienced by student-athletes in university. A case study was selected as a research design in this study. A total of nine student-athletes (One Football, one Wrestling, two Basketball, four Volleyball, and one Marathon Athletes) was the participants of this study from Giresun University, Turkey. Focus group interviews and reflection notes were done for the data collection. Thematic Content Analysis was used for the data analysis. Three main topics emerged as school-sports club conflicts, stakeholders’ expectations and financial anxiety of student-athletes. The absenteeism problem of the student-athletes was seen as the main problem and since the location of the club that students transferred may be changed every year, the students have difficulties to go to the university regularly. Student-athletes are granted permission to go to universities only in the exam weeks by the clubs. Providing technology-integrated instructional designs according to the needs of student-athletes while protecting the level and the quality of instruction and educational gains, with developing new education policies for absenteeism were recommended.

PDF Formatında İndir

Download PDF