Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi (UENAMAD)

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi (UENAMAD)
Dergi Kayıt Tarihi: 20.03.2023
DergininWebsitesi: https://www.uenamad.elayayincilik.com/
Dergi Hakkında: Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi (UENAMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi; eğitim, öğretmen yetiştirme (Eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, fen bilimleri eğitimi, güzel sanatlar ve spor eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi), yetişkin eğitimi, yükseköğretim ile ilgili eğitime ilişkin bütün nitel yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. Ayrıca eğitime katkı sağlayan deneme, derleme, kitap/makale eleştirisi/tanıtımı ve çeviri çalışmalarını da yayınlayan hakemli ve ücretsiz olan online bir dergidir. Derginin amacı, bilimsel ve etik ilkelere bağlı, daha iyisinin arayışı içerisinde olan özgün eğitim çalışmaları ile alan yazınına katkı sağlamaktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonuna göre düzenlenmiş; kaynaklar ve özet dışındaki halinin benzeşim oranının %15’in altında olması gerekir. Değerlendirme öncesinde intihal tespit programından (Turnitin ya da iThenticate) alınan benzerlik oranının, telif hakkı formunun, etik kurul izninin, ORCİD ve iletişim bilgileri olan makalenin ilk sayfasının ve bu bilgilerin olmadığı hakemlere gönderilecek tam metin makalenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çalışmalar tezden veya projeden üretilmişse, daha önce herhangi bir bilimsel etkinlikte sunumu yapılmışsa, destekleyen kişi, kurum veya kuruluş varsa mutlaka ilk sayfada dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Gerekli belgelerle bilgilerle sisteme yüklenen makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmekte olup; makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir. Dergi, yazılardan oluşacak etik ve bilimsel konularla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca yazar/lar gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını da kabul etmiş olmaktadırlar. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar gönderilebilir.
ISSN: 2979-918X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)