image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Promoting Learner Autonomy Through Portfolio
Makale Alternatif Dilde Başlık: Portföy Kullanımı ile Öğrenen Özerkliğinin Teşviki
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This paper is intended to remind language educators to enhance student’s learning and develop learner autonomy through portfolio as a learning tool. It aims to show the progress done in the field of autonomy and the portfolio in language learning. Since these two terms are not new, this paper aims at discussing the concept of autonomy and its different interpretations, and benefits of the use of portfolio during the process of raising autonomy in learning a foreign language The paper begins with definitions and brief theoretical information about learner autonomy. Then, it introduces the English Language Portfolio and portfolio assessment, and benefits of it considering the relationship between autonomy and portfolio in language learning classrooms. The paper implies that the use of portfolio, as a learning tool, is vital to promote learner autonomy in the language learning. Finally, it presents three examples of the portfolio in different institutions; along with a conclusion. I hope this paper will be useful to language teachers who wish to promote learner autonomy through portfolios and reconsider their foreign language curriculum in their own contexts.
Alternatif Dilde Özet: Bu makale, öğrencinin öğrenimini geliştirebilecek unsurları içinde barındıran ve bir öğrenim aracı olan portföy sisteminin öğrenci özerkliğini teşvik etmekte kullanıldığını dil eğitimcilerine hatırlatmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma dil öğreniminde özerklik ve portföy arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Başlıngıçta, öğrenen özerkliği mefhumunun literatürde var olan tanımları verilmiş ve özerklik için gereken unsurlar belirtilmistir. Devamında ise portföy sisteminin teorik ve pratik örnekleri sunulmuştur. Portföy sistemi ve değerlendirmesinin faydalarını ve öğrenen özerkliği ile arasındaki ilişkisininin yanısıra portföy sisteminin öğrenen özerkliğini geliştirecek unsurları içinde barındırdığını göz önüne sermektedir. Bu makalenin, portföy kullanımı yoluyla öğrenen özerkliğini teşvik etmeyi hedefleyen öğretmenlerimize katkıda bulunması düşünülmektedir. Ayrıca kendi kurumlarında yabancı dil öğreniminde öğrenen özerkliğini teşvik etmek amacıyla öğretim programlarının gözden geçirilmesini umuyorum.

PDF Formatında İndir

Download PDF