image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: The Official School Ceremonies in the Narratives of the Primary School Students in the 1970s’ Turkey
Makale Alternatif Dilde Başlık: 1970ler Türkiye’si İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarında Resmi Törenler
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: This study covers the narratives of primary school students about the official ceremonies in the 1970s’ Turkey. The objective of the paper is to discover what they can remember about these ceremonies. While doing this, being loyal to their original expressions what they had lived during the ceremonies, what preparations they had done before the ceremonies and how these ceremonies had taken place in their minds are reflected. The students’ narratives particularly present the 23th of April and 10th of November as ceremonies. Here, the oral history method performs an important function. We can have the opportunity of how the children occupying a significant part of a society and having limited information about only in the official documents have social events in their memories.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma 1970ler Türkiye’si ilkokul öğrencilerinin resmi törenlere özgü anlatılarını kapsamaktadır. Amaç, bu yıllarda ilkokulda okuyan öğrencilerin bu törenlerle ilgili anımsadıkları merkez ve çevre eksenlerinden değerlendirip ortaya çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken öğrencilerin orijinal anlatılarına bağlı kalınarak törenlerde yaşanılanlar, törenlere özgü hazırlıklar, törenlerin onların belleğinde nasıl yer edindiği kendi ifadeleriyle yansıtılmaktadır. Öğrencilerin anlatıları özellikle 23 Nisan ve 10 Kasım törenlerini sunmaktadır. Burada sözlü tarih yöntemi, önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan ve kendileriyle ilgili sınırlı ve sadece resmi belgelerde bilgiye ulaşabileceğimiz çocukların toplumsal olayları belleklerinde nasıl yer edindiklerini anlama olanağına sahip olabilmekteyiz. Dönemin ilkokul öğrencileri 23 Nisan törenlerini gerçekleştirmiş oldukları eğlenceli etkinliklerle anımsar ve yeniden kurgularken 10 Kasım törenlerini de o dönemki hüzünlü halleriyle yeniden hatırlayabilmektedirler. O gün üzülmeleri gerektiğini düşünerek yaşadıklarını ve öğretmenlerinin onların üzerinde böyle bir etki yarattığını ortaya koymaktadırlar. Her ne kadar törenleri hoş etkinliklerle anımsayanlar fazla olsa da bu törenlerin onlarda bir eziyete dönüştüğünü belirten ve bunu eleştirenler de bulunmaktadır. Törenlerin onlarda bir görevden ileriye gitmediğini belirtenler de bulunmaktadır. Ayrıca bazı anlatılara göre, törenlerin bir tür egemen ideolojik yapının yeniden üretiminde önemli bir işlev gördüğünü söylemek yanlış olmasa gerek. Bunu belirtenler genellikle kent merkezinde ilkokulu okuyanlardan oluşmaktadır. İlkokulu çevre olarak tanımladığımız kesimlerde okuyanlar, törenleri bulundukları yerlerdeki en önemli etkinlik olarak görmekte ve öyle anılaştırmaktadır. Bu törenlerde yapmış oldukları yürüyüşleri, giymiş oldukları kıyafetleri, görevlerini heyecanla anılaştırmaktadırlar. Gerek merkez gerekse çevrede ilkokulu okuyanlar törenlerde aktif görev almışlarsa, o törenleri daha iyi anılaştırmakta ve duygulanarak yeniden kurgulamaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF