image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 59
Makale Başlık: Klazomenai FGT (Feride Gül Tarlasi) Sektöründen Ele Geçen İthal Ticari Amphoralar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.2.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Antik dönemin girift ticari ilişkilerinin aydınlatılmasında ticari amphoraların önemi yadsınamaz. Son yıllarda antik merkezlerde yapılan kazı çalışmaları sonucunda edinilen yeni veriler ışığında; ticari amphoralar üzerine yapılan tipolojik sınıflandırma ve kil analizi gibi detaylı incelemeler, nümizmatik ve epigrafik kaynaklar sayesinde bu amphoraların üretim yerlerinin belirlenmesinde hatta taşıdıkları şarap, zeytin yağı gibi ticari maddelerin saptanmasında önemli bir yol kat edilmiştir. Klazomenai MÖ 4. yüzyıl yerleşiminden ele geçen Thasos, Khios, Samos amphoraları ve Solokha kurganlarından ele geçmesinden dolayı Zeest tarafından Solokha I veya spesifik ağız formundan dolayı mantar ağızlı amphoralar olarak isimlendirilen amphora grubu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Klazomenai MÖ 4. yüzyıl yerleşiminden ele geçen parçalar halindeki ticari amphoraların büyük bir kısmı ele geçtikleri tarihlenebilir tabakalardan ve benzer örneklerden hareketle MÖ 4. yüzyılın ilk yarısı ve ortasına tarihlendirilmektedir. Söz konusu tarih aralığı yerleşimin MÖ 4. yüzyılın ilk çeyreği – MÖ 4. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen kentin ikinci yapı evresi ve MÖ 4. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen kentin üçüncü yapı evresine denk gelmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF