image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Dijital Öğrenme Materyalinin Özel Eğitimde Kullanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Usage of Digital Learning Material in Special Education
Makale Eklenme Tarihi: 5.3.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada özel eğitim bölümü öğretmen adaylarının deneyimlerinden yola çıkarak dijital öğrenme materyallerinin (DÖM) özel eğitimde kullanımı betimlenmiş ve kullanmayı tercih ettikleri DÖM geliştirme ortamları gerekçeleri ile ortaya koyulmuştur. Araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmış ve araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 49 özel eğitim öğretmenliği öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 6 hafta dijital öğrenme materyali, 6 hafta artırılmış gerçeklik uygulamaları, 1 hafta materyal geliştirme etkinlikleri ve 1 hafta görüşmeler olmak üzere toplamda 14 hafta şeklinde yürütülmüştür. Araştırma verileri görüşmeler aracılıyla toplanmış ve elde edilen veriler 2 döngü kodlama ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının dijital öğrenme materyallerini ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını özel eğitimde kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarına göre dijital öğrenme materyalleri ve artırılmış gerçeklik uygulamaları özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin akademik, sosyal, öz bakım ve iletişim becerilerini destekleyebilmektedir. Ek olarak, kolay kullanım sağlaması, düşük maliyeti, öğrenci katılımını kolaylaştırma gibi nedenlerden dolayı öğretmenlerin işlerini kolaylaştırırken, bireyselleştirmedeki zorluk ve teknik sorunlardan dolayı geliştirme sürecinde sorunlar yaşanabileceğini de dile getirmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to determine the opinions of special education teacher candidates regarding usage of digital learning materials in special education in their experience and reveal favorite digital learning materials platforms and reasons for preference. This study was designed with the phenomenological research method, and the participants of the research consisted of 49 freshman pre-service teachers of special education at a large university in the academic year of 2014-2015, Turkey. Research was continued for a total of 14 weeks: The first 6 weeks learning of digital learning material (DLM) tools, second 6 weeks learning augmented reality tool, 1 week developing materials and the last week interviewing with special education teacher candidates. Inductive content analysis was used in analyzing the data. Teacher candidates having their education at private institutions have stated that they wish to improve and use DLM. DLM is essential concerning increasing academic, social, self-care and communication skills. Additionally, teacher candidates have stated that DLMs support teachers with lower costs and time, student engagement, ease in preparation, fun and useful outcomes, and increase the variety and sources of materials. Participants have mentioned that unless the required technical equipment is provided, developing and using DLMs will not be possible

PDF Formatında İndir

Download PDF