image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Hibrit Okuma-Yazma Öğretim Yöntemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Hybrid Literacy Instruction Method for Children with Intellectual Disabilities
Makale Eklenme Tarihi: 5.3.2019
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için özel bir okuma-yazma öğretim yöntemi bulunmaması nedeniyle normal gelişim gösteren çocuklar için kullanılan yöntemler çoğu zaman aynen, bazen de uyarlamalar yapılarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler, zihinsel yetersizliği hafif derecede olan çocuklarda öğretimsel uyarlamalarla başarılı şekilde uygulanabilirken, orta ve ağır derecede olan çocuklarda görülen bilişsel ve öğrenme özelliklerinden dolayı aynı başarı sağlanamamaktadır. Zihinsel yetersizliği ağır derecede olan çocuklar için hedef, işlevsel okuma ile sınırlı olmasına karşın, orta derecede olan çocuklar için akademik okur-yazarlığa ulaşmaktır. Hibrit okumayazma öğretim yöntemi, zihinsel yetersizliği olan çocuklara okuma-yazma öğretimi alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarının taranması ve derlenmesi ile oluşturulmuştur. Bu yöntem, görsel sözcük öğretimi, harf bilgisi öğretimi, tek heceli sözcükleri okuma öğretimi, çok heceli sözcükleri okuma öğretimi olmak üzere hiyerarşik aşamalardan oluşur. Yöntemin uygulanması sırasında görsel sözcük okuma stratejisi, analitik fonik strateji ve benzetme stratejisi olmak üzere üç farklı stratejinin birlikte kullanılması nedeniyle hibrit/karma bir öğretim yöntemi olma özelliği gösterir.
Alternatif Dilde Özet: Due to the lack of a separate literacy instruction method for students with intellectual disabilities, existing methods for typically developing children are mostly used as they are, or sometimes with modifications and adaptations. These methods can be used with various instructional adaptations, for children with mild intellectual disabilities, whereas it is not possible to use them as effectively for children with moderate-to-severe intellectual disabilities due to their cognitive and learning characteristics. While the goal is only to acquire functional reading for children with severe intellectual disabilities, it goes as far as academic literacy for children with moderate intellectual disabilities. The hybrid literacy instruction method was developed by scanning and compiling the results of scientific research in the field of literacy instruction for children with intellectual disabilities. This method comprises of hierarchical stages such as sight word instruction, letter knowledge instruction, monosyllabic word reading instruction, and multisyllabic word reading instruction. Due to the integrated use of three separate strategies, namely the sight word reading strategy, analytical phonic strategy and analogy strategy, it is a hybrid/mixed instructional method.

PDF Formatında İndir

Download PDF