image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: International Graduate Students’ Perceptions of American Culture
Makale Alternatif Dilde Başlık: Uluslararası Öğrencilerin Amerikan Kültürü ile İlgili Algıları
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Problem Statement: International students studying in American institutions of higher education face some difficulties largely because of the differences between American culture and their home cultures. One way of better understanding the reasons of cultural difficulties could be to investigate international students’ perceptions related to American culture. Having more knowledge about how international students see American way of living could provide researchers and school administrators some guidance for designing more effective multi-cultural communication environments. Purpose of the Study: The purpose of this study was to investigate a group of international students’ perceptions related to American culture. Method: The participants of this study were 50 international students studying in graduate level programs at a university in upstate New York. Their countries of origin were Turkey, China, South Korea, India, Russia, Syria, Iran, and Germany. The data of the study came from two sources: answers to a questionnaire and interview sessions. Findings and Results: The results of the study indicated that international students were generally aware of the features of American culture even if some of these features conflicted with their home cultures. On the other hand, the participants of the study reported that they were not quite happy with open ended learning situations. Conclusions and Recommendations: These results might indicate some guidelines for professors who are working with international students and for professionals who prepare orientation programs for international students.
Alternatif Dilde Özet: Problem Durumu: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan uluslararası öğrenciler bazı zorluklar yaşamaktadırlar ve bu zorlukların büyük kısmı da Amerikan kültürü ile uluslararası öğrencilerin kendi kültürleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Yaşanılar bu zorlukları daha iyi anlayabilmenin ve bu öğrencilere daha etkili bir biçimde yardım edebilmenin bir yolu uluslararası öğrencilerin Amerikan kültürü ile ilgili algılarını araştırmaktır. Uluslararası öğrencilerin Amerikan yaşam tarzı ile ilgili düşünce ve algıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak araştırmacılara, bu öğrencilerle çalışan öğretim elemanlarına, bu öğrencileri hem Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeden önce kendi ülkelerinde hem de gittiklerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde eğiten oryantasyon görevlilerine faydalı olacaktır. Araştırmanın Amacı: Yukarıdaki problem durumu göz önüne alınarak gerçekleştirilmiş olan bu çalışma Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim gören bir grup uluslararası öğrencinin Amerikan kültürü ile ilgili algılarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın katılımcıları New York eyaletindeki bir üniversitede lisansüstü eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerdir. Bu öğrenciler Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Suriye, İran ve Almanya’dan gelmişlerdir. Çalışmanın verileri anket ve mülakat yöntemleriyle toplanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonuçları uluslararası öğrencilerin genelde Amerikan kültürünün özelliklerinin farkında olduklarını ve bazen kendi kültürleri ile Amerikan kültürünün özellikleri arasında çelişkiler olmasının da farkında olduklarını göstermiştir. Diğer taraftan, çalışmanın katılımcıları özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki serbest eğitim-öğretim ortamından fazla hoşnut olmadıklarını da ifade etmişlerdir. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmanın sonuçları hem uluslararası öğrencilerle çalışan öğretim elemanları hem de bu öğrenciler için oryantasyon programı hazırlayan üniversite çalışanları için bilgi verici olabilir.

PDF Formatında İndir

Download PDF