image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: HAMİT MACİT SELEKLER VE ŞİİRİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Cumhuriyet dönemi Türk şiiri Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinde olduğu gibi dergilerin, gazetelerin etrafında şekillenir. Günlük, haftalık dergi ve gazetelerin Cumhuriyetten sonra yurdun hemen her köşesinde faaliyet göstermeye başlamasıyla genç ve yetenekli kalemler sanat dünyalarını kurabilecek imkâna sahip olmuşlardır. Konya’da İkinci Meşrutiyet yıllarında yayın hayatına başlayan ve 1952’ye dek varlığını sürdüren Babalık gazetesi de genç yazarları bünyesinde barındıran önemli muhitlerdendir. Babalık’ın Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yazarlarından biri de Hamit Macit Selekler’dir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin ustalarının hüküm sürdüğü bir ortamda estetik açıdan başarılı şiirleriyle kısa sürede edebî çevrelerde adından söz ettiren bir şair olur. Varlık dergisinde yayımlanan şiir ve yazıları şairliğinin özünü oluşturur. Şiirde Yahya Kemal’i takip ettiği görülen Hamit Macit Selekler, Türk şiirinin meseleleriyle de ilgilenmiştir. Bu çalışmada Hamit Macit Selekler’in hayatı kısaca anlatıldıktan sonra şairliği ve Türk şiirindeki yeri üzerinde durulacaktır. Kendisinin de kabul ettiği gibi sanatında Yahya Kemal’in etkisi metin örnekleriyle de desteklenerek anlatılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF