image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: HATEM TÜRK'ÜN "BİR HİSAR ŞAİRİ NEVZAT YALÇIN HAYATI-SANATI–ESERLERİ" ve "NEVZAT YALÇIN ŞİİRLER" ADLI ESERLERİ ÜZERİNE
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Nevzat Yalçın, Şiirler, Hisar Dergisi.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF