image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: METİN ALTIOK’UN ŞİİRLERİNDE OTOBİYOGRAFİK İZLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Madımak olayında kaybedilen sanatçılardan Metin Altıok, üniversite yıllarında sanat camiasının içine girmiş, açtığı resim sergileri ve ardından yayınlanan şiir kitaplarıyla Türk edebiyatındaki yerini almıştır. Dil ve üsluba dikkatiyle şair şiirini, İkinci Yeni şiir anlayışına yakın görmüş ve dizelerine hayatından izleri de taşımıştır. İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya gelen şair, üniversiteye gidene kadar hayatını İzmir’de geçirdi. Ankara’da okuyup, evlenen Metin Altıok, 1979’da atanarak önce Bingöl’de sonrasında Karaman’da öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra Ankara’ya yerleşti. 1993 yılında öldü. Makalenin giriş bölümünde şairin hayatı kısaca ele alınmıştır. Metin Altıok ve Şiir bölümde ise şairin şiir ve sanata dair görüşleri üzerinde durulmuştur. Metin Altıok’un şiirlerindeki otobiyografik izler üzerine yazılan bu çalışmada ilk olarak şairin hayatında önemli bir yere sahip olan annesi ve kızının şiirlerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Ardından onu hasretin ve yalnızlığın acısıyla tanıştıran bozkır ve gurbetin mısralarındaki yeri anlatılmıştır. Alkol bağımlılığıyla beraberinde getirdiği el titremesinin ve ardından son olarak yangının şiirindeki tesiri aktarılmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF