image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: YÜCEL FEYZİOĞLU İLE MASAL VE DEĞERLER ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada değerlerin kazandırılmasında masallardan faydalanma ve masallar konusunda Yücel Feyzioğlu’nun düşüncelerini almak amaçlanmış olup hazırlanan sorular elektronik ortamda yazara ulaştırılarak konular hakkındaki düşünceleri alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF