image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 2
Makale Başlık: VARLIK DERGİSİ’NDE YAHYA KEMAL BEYATLI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Yahya Kemal Beyatlı, yirminci yüzyılın başında Türk şiirinin sesini bulan sanatçıdır. Onun şiir ve sanatını idrak etmek, eseri üzerindeki hassasiyetini bilmekle ilgilidir. Şiirleri bir arayışın ürünleridir. Yıllarca bir kuyumcu titizliği ile çalışır. Yahya Kemal Beyatlı, kendi şiirini oluştururken geçmiş edebiyat birikimini yok saymaz. Divan edebiyatı geleneğini göz ardı etmeden çağdaş Türk şiirini kurar. Şiirleri Âti, İleri ve Dergâh gibi dergilerde yayımlanır. Yaşadığı dönemin en popüler sanatçılarındandır. Şiire getirdiği yenilikler sayesinde tüm dikkatleri üzerine çeker. Genç edebiyatçılar tarafından yakından takip edilmektedir. Herhangi bir dergide yayımlanan şiiri dergilerin tirajına büyük bir katkı sağlamaktadır. Onun Varlık Dergisi’ndeki önemi, hakkındaki yazılarla ilgilidir. Varlık Dergisi 1933 yılında Yaşar Nabi Nayır’ın kuruculuğu ile yazın yaşamına başlar ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Yapılan bu çalışmada Yahya Kemal Beyatlı’nın Varlık’taki yazıları ve hakkındaki yazıların dizini verilerek bu dergide yer almama nedeni üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF