image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2019/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Gibi Edatının Tahkiyeli Üslupta Kullanımı Çevresinde Paul Henle’nin Metafor Anlayışının Tahlili
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Paul Henle’ye göre metafor üstüne söylenecek fazla yeni bir şey yoktur. Metafor teorileri hâlâ temel prensiplere göre ayrılmaktadır. Yani “geçici ikâme” (substitution) ve “mukayese” (vergleich) teorileri temel kabul edilip bunlara göre istikamet bulmaları sağlanmaktadır. Daha muteber ve yol gösterici olan ise etkileşim teorisidir. Tasnifteki zorluğun temeli olan bu “sınırlandırılamazlık” metaforun temel özelliklerindendir. Dolayısı ile yeni bir teorinin yahut bakışın temel tavrı (1) tamirat ve tadilat yahut (2) muhalefet ve tamirat şeklinde olacaktır. Paul Henle’nin metafor idraki çok fazla öne çıkmasa da ciddi anlamda sağlam ve yorumlanmaya müsait bir kavramsal temele sahiptir. Bilhassa benzetme esaslı kullanımların metaforik yapısının tetkikindeki “poetik” kıymetin mikyas olarak öne çıkarılması bu bakışın temellerindendir. Konuyu teorik bakımdan mukayese etmek yerine “gibi” edatını merkeze alarak misaller üzerinden derinleştirmeye çalıştık. Böylece belirlenen misaller “geçici ikâme” ve “mukayese” teorilerine göre “etkileşim teorisi”nin konumunu anlamaya da yardımcı olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF