image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2019/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Çin’in Kitle İletişim Sistemi ve Kitle İletişim Araçlarının Gelişim Süreci
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ekonomi, nüfus, insan kaynakları, üretim ve ihracat açısından önemli bir konuma sahip olan Çin, gerek diplomatik ilişkilerde olsun gerekse iktisadi konularda olsun mevcut küresel denklemin en önemli değişkenlerindendir. Özellikle 2000’lı yıllardan itibaren ülke ekonomisinin gelişmesiyle beraber kitle iletişim araçları da hızla gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyüme ve gelişme, yazılı basın (gazete, dergi, kitap), görsel-işitsel medya, internet yayıncılığı özellikle de Çin Ulusal Haber Ajansı Xinhua’da daha çok kendini göstermektedir. Bu çalışmamızda, önce sistem ve kitle iletişim araçlarının ilişkisinden yola çıkarak Çin’in kitle iletişim sistemi anlatılmaya çalışılmıştır. Ardından yarı sosyalist-yarı kapitalist bir anlayışla inşa edilen ve başkanlık sistemiyle yönetilen bu karmaşık yapıda, iktidarın kitle iletişim araçlarını ne amaçla ve nasıl kullandıklarını, kitle iletişim araçlarının sahiplik yapısını, kitlelerin bu araçlardan ne ölçüde yararlanabildiğini, batıda iktidarı denetlemek için kullanılan bu dördüncü kuvvetin bu coğrafyada kimler için ne amaçla kullanıldığını gözler önüne sererek bu ülkenin daha iyi anlaşılmasına ufak da olsa bir ışık tutmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF