image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 62
Makale Başlık: Konut Sahibi Olma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Lojistik Regresyon Ve Destek Vektör Makinelerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 1.11.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı; hane halkının konut sahibi olma kararlarını etkileyen faktörler çerçevesinde, iki farklı ekonometrik metodolojiyi karşılaştırmaktır. Çalışmada kullanılan veri seti, TÜİK tarafından oluşturulan ve yaklaşık 10 bin gözlem değerine sahip “Hane Halkı Bütçe Anketi”nden elde edilmiştir. Ele alınan veri seti çerçevesinde çalışmada ilk olarak hane halkının ev sahibi olma kararını etkileyen faktörlerin etkileme gücü ve yönü belirlenmektedir. Bununla birlikte, geleneksel lojistik regresyon yaklaşımı ile makine öğrenmesi temelli Destek Vektör Makineleri (DVM) yöntemi tahmin gücü açısından karşılaştırılmaktadır. Buna göre, DVM’nin konut sahibi olma ve olmama yönünde ihtimaliyetleri daha iyi tahmin ettği görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF