image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 62
Makale Başlık: Kırsal Alanlarda Güvenliğin Yasal ve Yapısal Sorunları: Köy Kolluğu Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 1.11.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Toplumların en temel ihtiyaçlarının başında ve belki de en önemlisi olarak güvenlik ve bu güvenliğin sürdürülebilirliği gelmektedir. Toplumsal yaşamın var olabilmesi ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için kolluk faaliyetlerine ihtiyaç vardır. Kolluk faaliyetleri kamunun güvenliğini, sağlığını, esenliğini sağlamak ve genel ahlakını korumak için giriştiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Kolluk kavramı, hem kamu düzenini sağlayan yönetsel etkinlik hem de bu etkinlikleri yürüten görevliler anlamında kullanılmaktadır. Bu yönetsel etkinlikler devletin sorumluluğunda olmakla birlikte, sağladıkları faaliyetler farklı birimler tarafından yerine getirilmektedir. Bu birimler arasında idari kolluk bünyesinde yer alan köy kolluğu da bulunmaktadır. Köy kolluğu, köy sınırı içinde herkesin canını, malını ve ırzını korumakla görevlendirilmektedir. Ancak, birçok alanda olduğu gibi köy kolluğunda da bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların bir kısmı yasal düzenlemelerden, bir kısmı ise örgütlenme ve uygulamadan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, köy halkının güvenliğini sağlamak açısından önemli rol üstlenen köy kolluğunun analizi yapılarak, gerek yasal düzenlemesi gerekse yapısal ve uygulamadan kaynaklanan mevcut sorunları ele alınmakta, ortaya çıkan bu sorunların nasıl aşılabileceği ile ilgili olarak günümüz koşulları içerisinde çözüm önerileri getirilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF