image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 62
Makale Başlık: Vergi Yargısının İşlevleri Özelinde Kanun Yararına Bozma ve Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 1.11.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kanun yararına bozma kararı daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmadığı için vergi yargısında davanın tarafı olan ve lehine hüküm verilen mükellefin hakkı teslim edilmemekte ve çıkarlar dengesini koruma işlevi ile vergi adaletini sağlama işlevi sekteye uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı vergi yargısında olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozmanın neden olduğu sosyoekonomik etkileri incelemek ve çeşitli maliyet analizleri ile durum tespiti yapmaktır. Bu kapsamda çalışmada olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozmanın kararlarının geriye yürümemesi nedeniyle mükelleflerin hak arama gayreti, ödenen vergi ve cezalar ile dava sürecine bağlı işlem maliyetlerine katlandığına ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu maliyetlerin kanun yararına bozmaya konu olan mahkeme kararlarına göre farklılıklar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Kanun yararına bozmanın bu yapısının değiştirilmesi ve mükellef haklarının teslim edilerek hukuk devleti temelinin bir gereği olan hukuki güvencenin sağlanması önem arz etmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF