image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 4
Makale Başlık: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Müdahalelerde Kardeş Katılımı: Sistematik Bir Derleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sibling Participation in Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review
Makale Eklenme Tarihi: 6.12.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuğa kardeş aracılığıyla sunulan müdahalelerin etkililiğini sınayan pekçok araştırmanın yanı sıra 2012 yılına kadar olan araştırmaları inceleyen farklı derleme çalışmaları bulunmaktadır. Ancak alanyazında konuya ilişkin daha güncel sistematik bir derleme çalışmasına rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, OSB olan çocuklara kardeşleri aracılığıyla sunulan müdahalelerin etkisini sınayan çalışmaları demografik, yöntemsel ve bulgu değişkenleri açısından inceleyerek kapsamlı bir betimsel analiz yapmaktır. Belirlenen veri tabanlarında anahtar kelimeler kullanılarak yapılan ilk taramada 166, kaynakçaların gözden geçirilmesi yoluyla sekiz çalışmaya ulaşılarak toplam 174 çalışma ele alınmıştır. Bu çalışmalar, dâhil etme ölçütleri olarak 1977-2018 yılları arasında hakemli dergilerde İngilizce ve Türkçe dillerinden biri ile yayımlanması, tek denekli araştırma modelleri ile desenlenmesi, katılımcılardan en az birinin OSB tanısının olması ve kardeşlerin aktif katılımcı olarak yer alması açısından incelenmiştir ve 16 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın sonucunda normal gelişim gösteren (NGG) kardeşlerin eğitici olduğu çalışmalarda OSB olan kardeşlerine hedeflenen becerileri başarıyla öğrettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak müdahalelerde kullanılan eğitim paketlerinin benzer ve farklı öğelerden oluştuğu ve öğretim sürelerinin değişkenlik gösterdiği dikkat çekmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular tartışılarak ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In addition to many studies investigating the effectiveness of sibling-mediated interventions for children with ASD, there are literature review studies evaluating these researches conducted till 2012. However, there is no recent systematic review on the subject in literature. The purpose of this systematic review is to examine the literature and make a comprehensive descriptive analysis of the existing single-case studies that investigated the effectiveness of sibling-mediated interventions for children with ASD between 1977 and 2018 by demographic and methodological features and findings variables. 166 studies in the initial search in search engines and 8 studies upon examining reference lists, 174 in total, were identified. Finally, a total of 16 studies were included in the review in consideration of inclusion an exclusion criteria. The study results showed studies in which ND siblings were implementers successfully taught target skills to siblings with ASD. However, it was found out that intervention packages used in the studies consisted of similar or different components, and that length of training varied. Findings obtained in the study were discussed and suggestions were made for future research

PDF Formatında İndir

Download PDF