image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2019/4
Sayı: 3
Makale Başlık: The Impact of Spirituality and Spiritually-Oriented Therapeutic Interventions on Schizophrenia Patients
Makale Alternatif Dilde Başlık: Maneviyatın ve Manevi Yönelimli Terapötik Müdahalelerin Şizofreni Hastaları Üzerindeki Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 23.2.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Schizophrenia, with its various aspects that are as yet as unexplainable and which causes those suffering from it to move away from relationships and reality, is a severe psychiatric disorder that usually deteriorates thinking and behavior from an early age. A general definition of schizophrenia has been mentioned for the purpose of this study without describing the types of schizophrenia in detail. The main axis of the study is what role spirituality may have in increasing schizophrenic patients’ well-being, which is the last step in the model for their medical treatment. A lack of deterioration in patients’ consciousness and short-term memory is very important in order for them to be able to understand the therapeutic practices; the study discusses spiritual counseling practices that can be studied with schizophrenic patients who have no problems in these areas. The study evaluates the concept of insight in schizophrenia patients from different perspectives and includes spiritual counseling practices that can be done with schizophrenia patients possessing high levels of insight. The study continues by examining which individual spiritual counseling practices are possible for patients with schizophrenia and presents the example of group counseling over spiritual counseling practices for patients with schizophrenia as well as which counseling practices can be done for schizophrenic patients and their families. The main aim of this study is to present to clinicians, psychologists, and psychological counselors working in the field a general review of the literature on studies that have examined the relationship between schizophrenia and spirituality and to give them ideas into how to integrate spiritual counseling practices into the process while working with schizophrenia patients and their relatives.
Alternatif Dilde Özet: Şizofreni çeşitli yönleri hala tam olarak açıklanamayan, hastanın insanlarla olan ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşmasına neden olan, genelde erken yaşlardan itibaren düşünce ve davranışlarda bozulmaların görüldüğü ağır bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda genel bir şizofreni tanımından bahsedilmiş olup şizofreni türleri detaylı olarak açıklanmamıştır. Şizofreni hastalarına yönelik tıbbi tedavi modelinin son basamağı olan iyilik halinin arttırılmasında maneviyatın rolünün ne olabileceği çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Hastaların bilinç ve kısa süreli belleklerinde bozulma olmaması terapötik uygulamaları anlamlandırabilmeleri açısından oldukça önemli olup, bahsedilen alanlarda sorun yaşamayan şizofreni hastalarıyla çalışılabilecek olan manevi danışmanlık uygulamaları konu edinilmiştir. Şizofreni hastalarında iç görü kavramı farklı açılardan ele alınarak, iç görü düzeyi yüksek olan şizofreni hastalarıyla yapılabilecek olan manevi danışmanlık uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışma şizofreni hastalarına yönelik bireysel manevi danışmanlık uygulamalarının neler olacağını konu alarak devam etmiş olup, çalışmada şizofreni hastalarına yönelik yapılan manevi danışmanlık uygulamalarını konu edinen grupla danışma örneği ve şizofreni hastaları ile ailelerine yönelik danışmanlık uygulamalarının neler olabileceği sunulmuştur. Çalışmanın temel amacı alanda çalışan klinisyen, psikolog ve psikolojik danışmanlara şizofreni ve maneviyat ilişkisini inceleyen çalışmalar hakkında literatür taraması sonucunda genel bir derleme sunmak olup, şizofreni hastaları ve yakınlarıyla çalışırken manevi danışmanlık uygulamalarını sürece nasıl entegre edebilecekleri hakkında fikir vermektir.

PDF Formatında İndir

Download PDF