image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2019/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Islamic Spiritual Counseling Techniques
Makale Alternatif Dilde Başlık: İslami Manevi Danışmanlık Teknikleri
Makale Eklenme Tarihi: 23.2.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: In this study, some Islamic counseling techniques that can be used in psychology have been integrated into the spiritual counseling process. It is thought that introducing and starting to use spiritual counseling techniques based on Islam, would be beneficial to Islamic societies like Turkey. Transferring rich spiritual knowledge in Islam to the therapy process and approaching problem solutions by utilizing the client’s spirituality can contribute to a more effective counseling process. A new point of view is aimed to be brought to spiritual consultants evaluating the values of spiritual counseling in the process of application of using sacred texts, pray, worship, contemplation, patience, gratitude, listening to hymn etc. It is aimed to transfer how they could use the techniques of spiritual counseling in the cultural sensitivity context into psychology consultants in their interventions to spirit. Also, practical interventions and empirical researches in spiritual counseling discussed with theoretical and ethical issues in the name of providing convenience to spiritual consultants. Results show the feasibility and utility of spiritual counseling techniques.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada psikolojik danışmada kullanılabilecek İslami bazı danışma tekniklerinin manevi danışmanlık sürecine entegrasyonu yapılmıştır. İslami yönelimli manevi danışma tekniklerinin tanıtılması ve kullanılmaya başlanmasının Türkiye gibi İslam toplumlarına faydalı olabileceği düşünülmektedir. İslam inancındaki zengin manevi birikimlerin terapi sürecine aktarılması danışanın maneviyatından yararlanarak sorunların çözümüne yaklaşılması daha etkin bir danışmanlık sürecine katkı sağlayabilir. Kutsal metinlerin kullanımı, Dua, ibadet, tefekkür, sabır, şükür, ilahi dinleme vb. tekniklerin uygulanış sürecinde manevi danışmanlığın unsurları değerlendirilmiş manevi danışmanlık yapacak psikolojik danışmanlara bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Psikolojik danışmanların ruhsal olana yönelik müdahalelerinde, kültürel duyarlılıklar bağlamında manevi danışmanlık tekniklerini nasıl kullanabileceklerini aktarmak hedeflenmiştir. Ayrıca manevi danışmanlara kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle manevi danışmanlıkta pratiğe yönelik müdahaleler, ampirik araştırmalar, teorik ve etik hususlarla birlikte ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar manevi danışmanlık tekniklerinin uygulanabilirliğini ve yararlılığını göstermektedir. ,, ,

PDF Formatında İndir

Download PDF