image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Çizgi Filmlerde Aile Kurumu Üzerinden Verilen İletilerin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışma, görsel-işitsel medyanın en güçlü aracı olan televizyonlardaki çizgi filmlerin aile kurumu etrafında verdiği iletileri tespit etmek ve çizgi filmlerdeki aile ilişkileri konusunda ilgili literatüre katkı yapmak açısından önem taşımaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmada çizgi filmlerin aile ilişkileri açısından nasıl mesajlar verdiği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma doküman analizi deseniyle yapılmıştır. Rafadan Tayfa, Gumball, Esrarengiz Kasaba, Heidi, Winx Club ve Harika Kanatlar isimli çizgi filmler, 7. sınıfta öğrenim gören çocukların görüşleri alınarak en çok izledikleri çizgi filmler arasından seçilmiş ve veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Çizgi filmler betimsel analiz ve içerik analizine tabi tutulmuş; kodlanarak kaydedilmiş daha sonra bu kodlar kendi arasında gruplandırılmıştır. Çalışmada aile içi güven, güvensizlik, kural koyma, aile bireylerini koruma, aile içinde sorumluluk, çatışma ve yardımlaşmayla ilgili mesajlar olmak üzere çizgi filmlerde en çok verilen iletiler açıklanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre verilen iletilerin çoğunlukla olumlu yönde olduğu görülmüştür. Bu olumlu iletilerin yanında birtakım olumsuz iletilere de rastlanmıştır. Bu olumsuzlukların etkilerini aza indirgemek için çocukların televizyon izleme durumlarını, ebeveynlerin konudaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak gerekmektedir. Böylece ebeveynlere medya okuryazarlığı eğitimi ile etkili bilgi ve danışmanlık sağlanarak çocukları bilinçli şekilde yönlendirmek yararlı olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF