image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2019/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Refahiyeli Şair Hüseyin Alacatlı’nın Şiir Dünyası
Makale Alternatif Dilde Başlık: Poetry World of Poet Hüseyin Alacatlı who is from Refahiye
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Şair, yazar ve akademisyen Hüseyin Alacatlı, 1967’de Refahiye’de doğdu. 2002’de Erzurum’da hayata veda eden Alacatlı, özellikle şiir, deneme ve hikâye türlerinde metinler kaleme aldı. 1987’den itibaren başta Millî Eğitim ve Dergâh olmak üzere dönemin önemli dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı, Tanzimat Dönemi klasikleri arasında yer alan bazı romanları aslına uygun olarak yayıma hazırladı. Yeni Türk Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. Bu çalışmada, Alacatlı’nın şiir dünyası üzerinde durulacak, şiirlerindeki biçim ve içerik özellikleri, işlediği temalar ve ürettiği imgeler irdelenecektir. Şairin metinlerinde karşılaşılan yolculuk, aşk, çocuk, hüzün, akşam, yalnızlık, ölüm, ayna, anne gibi kavramlar araştırılacaktır. Alacatlı’nın poetik düşüncelerini dile getirdiği metinler üzerinde durulacak, şiir anlayışı tespit edilecektir. Şiirinin beslendiği ana kaynaklara vurgu yapılacaktır. Şair Alacatlı’nın dört bölümden oluşan tek şiir kitabı Harflerin Ülkesi, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Hüseyin Alacatlı, a writer, a poet and an academician was born in Refahiye in 1967. Alacatlı, who died in Erzurum in 2002, wrote papers especially in the fields of poetry, essay and story. Since 1987, he wrote his poems and articles for important periodicals of the terms such as Turkish National Education and Dergah. In the Tanzimat period, he prepared some novels among the classics for publication. He earned his MA and Ph.D. from the Department of New Turkish Literature Education. This study investigates Alacatlı's poem, the form and content features of his poems, his themes and images in the poetry field. The concepts such as travel, love, child, sadness, evening, loneliness, death, mirror and mother will be explored in his poems. Alacatlı's poetic thoughts, his understanding of poetry will be searched on the texts and the main sources in which his poetry is nurtured will be under research with this study. The sole poetry book of the poet Alacatlı, `Harflerin Ülkesi` with its four chapters, will be evaluated through document analysis from the qualitative research methods.

PDF Formatında İndir

Download PDF