image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2020/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Satir Transformational Systemic Therapy and Spirituality
Makale Alternatif Dilde Başlık: Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi ve Maneviyat
Makale Eklenme Tarihi: 24.5.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: This study addresses the topic of integrating spirituality into the Satir method, which was pioneered by Virginia Star and is included within experiential family therapies. The concept of spirituality, which had been included in individual therapies after the 1950s, also found room particularly after 1990 in family therapies together with the Satir method. The goal in the spirituality-based Satir method is to increase the client’s adaptability and communication skills by integrating spirituality in the psychological counseling process. In addition, this approach also aims to have families notice their emotions using spiritual techniques. Satir, who does not limit her approach to any single religious tradition, can be said to have adopted the concept of universal spirituality. While the concept of spirituality has newly been included in individual psychological counseling in Turkey, it still has no place in the dimensions of family therapy. Little research has been encountered on this topic in the literature as well, and because new studies are felt needed, this work is being carried out. This study is believed to provide an important contribution to the literature. This study makes mention primarily of the Satir method as a representative of experiential family therapy, the Satir method’s views on spirituality, how spirituality can be applied in this approach, and how necessary the therapeutic process is in the spirituality-based approach. Afterward, the role and responsibilities of the psychological counselor in the spirituality-integrated Satir method are explained, and the techniques included in Satir’s spirituality-based approach are mentioned. Lastly, a case study founded on Satir’s spirituality-based family therapy approach has been included, and the issue has been generally summarized.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma, Yaşantısal Aile Terapisi içinde yer alan Virginia Satir’in öncülüğünü yaptığı Satir Aile Terapisinin içine maneviyatın entegre edilmesini konu edinmektedir. 1950’lerden sonra bireysel terapilerde yer edinen maneviyat kavramı, 1990 sonrasında özellikle Satir ile birlikte aile terapilerinde de yer bulmuştur. Manevi Temelli Satir Aile Terapisinde amaç, maneviyatı psikolojik danışma sürecine entegre ederek danışanların uyum ve iletişim becerilerini artırmaktır. Ayrıca bu yaklaşımda, manevi tekniklerin kullanılması ile aile üyelerine duyguların fark ettirilmesi de amaçlanmaktadır. Yaklaşımını herhangi bir dini gelenekle sınırlandırmayan Satir’in evrensel maneviyat kavramını benimsediği söylenebilir. Ülkemizde maneviyat kavramı yeni yeni bireysel psikolojik danışmada yer alırken henüz aile terapisi boyutunda herhangi bir yere sahip değildir. Alanyazında da bu konuda az sayıda araştırmaya rastlanmıştır ve yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğundan bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın alanyazına önemli bir katkı sunacağına inanılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Satir’in de temsilcisi olduğu Yaşantısal Aile Terapisinden, Satir Aile Terapisinin maneviyata bakışından, bu yaklaşımda maneviyatın nasıl uygulanabileceğinden ve manevi temelli yaklaşımda terapötik sürecin nasıl olması gerektiğinden söz edilmiştir. Ardından maneviyatın entegre edildiği Satir Aile Terapisinde psikolojik danışmanın rol ve sorumlulukları anlatılmış, Satir’in manevi temelli yaklaşımında yer alan tekniklerden bahsedilmiştir. En son, Satir’in manevi temelli aile terapisi yaklaşımına dayanan bir vaka örneğine yer verilmiş ve konu genel olarak özetlenmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF