image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 2
Makale Başlık: HİZMETKAR LİDERLİK: GANDHİ ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Hizmetkâr liderlik, özellikle son yıllarda birçok araştırmaya konu olan modern bir liderlik yaklaşımıdır. Hizmetkar lider, çıkarcı bir liderin aksine, çalışanları ilk sıraya koymakta ve onların refahını ve büyümesini teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra örgüt tarafından istihdam edilenlerin, müşterilerin ve toplumun çıkarlarını göz önüne alması gerektiğini düşünmektedir. Bunun en bilinen örneklerinden biri de Gandhi’dir. Gandhi adı dünyada hemen hemen herkes tarafından bilinen, hem emperyalizme hem de sömürgeciliğe direniş denildiğinde akla ilk gelen direniş liderlerinden biridir. Bu bağlamda bu çalışmada; birçok alanda, kısa zamanda önemli işler başaran Gandhi, hizmetkar liderlik yaklaşımı ışığında ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF