image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 2
Makale Başlık: CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Ülkelerin geleceği için önemli rol oynayan eğitim hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Türkiye’de eğitimin yönetilmesi ve yönlendirilmesi devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede iki yıldan fazla süre görev yapan Milli Eğitim Bakanlarının çalışmalarının incelenmesi amacıyla yürütülen araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma söz konusu dönemdeki eğitim politikalarının ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda 1920 yılından günümüze kadar 64 Milli Eğitim Bakanı’nın görev yaptığı belirlenmiştir. Genel olarak bakıldığında eğitim alanından gelmeyen Bakanların daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum nedeniyle eğitimdeki değişim ve dönüşüm daha çok yapısal konularda gerçekleşmiş ve eğitim olgusu gerektiği ölçüde ele alınamamıştır. Araştırmada Milli Eğitim Bakanları tarafından yürütülen çalışmaların eğitim sistemi üzerinde önemli etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF