image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yeni Düzen Arayışında Doğal Liderler: Güvenlikleri ve Güvendikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Siyasi liderlik temalı bu metinde, “doğal bir lider ve güvenliği ile güvendiklerinin temini, devlet, medeniyet ve dünya düzeninin gelişiminde kritik öneme sahiptir” tezi tartışılmaktadır. Geleneksel yönetim sabiteleri üzerinde köklenip, başarılı her kişiyi lider gören okumaların dışında bu argüman etrafında yükselen çalışmada tümevarım yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın harcı ve araçları ise evrensel yazın alanının kadim ve güncel bazı lider örneklerinin doğal lider optiğinden analiziyle işletilmektedir. Makalenin amaç ve sonuç ilişkisinde, hükümetlerin devrilmesine, devletlerin güç kaybına, hatta toplumların örtük bir özgürlük sendromuna yol açan doğal lider boşluğunun yakın gelecekte siyasi oluntudaki yerinin, küresel düzeyde transfer konusu olacak düzeyde, önemsenebileceği iddia edilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF