image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2019/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Örgüt yönetimi ve örgütsel değişimlerde liderlerin önemli rolleri bulunmaktadır. Her alanda yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerde liderlerin kritik kararlar almaları örgütlerin güç ve dengelerini önemli düzeylerde etkileyerek onlarda yeni oluşum ve değerlendirmeler yaşanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda örgütsel değişimlerde ve örgüt yönetiminde karizmatik liderlik rolünün etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda karizmatik liderlerin siyaset, spor gibi alanlarda olumlu anlamda etkili olduğu sunucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında örgüt yönetimi ve örgütsel değişim süreçlerinde karizmatik liderlerin birtakım olumsuz etkilerinin olabileceği sonucuna da varılmıştır. Bu çalışmanın örgüt yönetimi ve değişiminde karizmatik liderlerin değerlendirilmesinde farklı bir paradigma kazandıracağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF