image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: KRİZ ZAMANLARINDA EĞİTİM YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.7.2020
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Eğitim yönetimi alanında kriz ve kriz yönetimi olguları COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kriz zamanlarında eğitim yönetimi olgusunu COVID-19 salgını bağlamında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de COVID-19 salgını sonucunda oluşan kriz durumundan hareketle kriz yönetimi, eğitim yönetimi, kriz zamanlarında eğitim yönetiminin nasıllığı sorgulanmıştır. İlk olarak kriz, kriz yönetimi ve eğitim yönetimi olguları alanyazın taraması yöntemi ile açıklanmıştır. Daha sonra bu olgular COVID-19 temelinde değerlendirilmiştir. Çözümlemeler sonucunda, COVID-19 salgınının kriz özelliklerini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu salgın krizi sürecinde Türkiye’de eğitim yönetimi alanında hali hazırda yapılan uygulamalarla kriz yönetimi sürecinin eksiklikler olmakla birlikte etkin olarak uygulandığı görülmüştür. Bu doğrultuda eğitim yönetiminde kriz ve kriz yönetimi kavramlarının iyi bilinmesinin önemli olduğu, kriz yönetim sürecinin etkin olarak kullanılması gerektiği ve bundan sonraki olası benzer durumlar için eğitim yönetimi unsurlarının hazır bulundurulması gerektiği genel sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF