image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2020/2
Sayı: 44
Makale Başlık: Arap Şiirinin Gölgesinde Serinleyen Bir Fars Şairi: Minûçihrî-yi Damgânî
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Persian Poet Freshen Down in the Shadow of Arabic Poetry: Minûçihrî-yi Damgânî
Makale Eklenme Tarihi: 5.1.2021
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Yayın değerlendirmesini yaptığımız çalışmada Arap kültürünü şiirlerine taşıyarak diğer Fars şairlerinin aksine aykırı bir şair olarak davranan Minûçihrî-yi Damgânî’nin şiir felsefesinin kodları incelenmiştir. Çalışmanın girişi Arap ve Fars edebiyatının/şiirinin gelişim evrelerini gösteren bir kaynak niteliğindedir. Çalışmada ilk bölüm Minûçihrî’nin hayatına ayrılmıştır. İkinci bölümden altıncı bölüme kadar yazar, “Minûçihrî’nin Şiiri” başlığı altında şairin şiirlerinde kullandığı temalara değinir. Bunlar tabiat, şarap, aşk ve sevgili, mitoloji ve musiki, ahenk unsurları ve duygu durumudur. Eserin sonuna ise karma dizin eklenmiştir. Yazar, eserinde Minûçihrî-yi Damgânî’nin de örnek aldığı Arap - Fars kültür ve edebiyatının müşterek niteliklerini birleştirmiştir. Eser, bu alanda çalışacaklar için rehber niteliği taşımaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In the study we made a publication review, the codes of the poetry philosophy of Minûçihrî-yi Damgânî, who acts as a contrary poet unlike other Persian poets by bringing Arab culture to his poems, were examined. The introduction of the work is a source showing the developmental stages of Arabic and Persian literature/poetry. The first part of the study is devoted to the life of Minûçihrî. From the second to the sixth chapter, the author mentions the themes that the poet uses in his poems under the title "The Poetry of Minûçihrî". These contain important elements that illuminate the literary identity of Minûçihrî. These are nature, wine, love and beloved, mythology and music, elements of harmony, and mood. A mixed index was added to the end of the work. The author combined the common features of Arab - Persian culture and literature, which Minûçihrî-yi Damgânî also follows as a model. The work is a guide for those who will work in this field.

PDF Formatında İndir

Download PDF