image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2020/2
Sayı: 44
Makale Başlık: Asur: İmparatorluk Misyonu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assyria: The Imperial Mission
Makale Eklenme Tarihi: 5.1.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Antik Yakın Doğu ve Asuroloji alanında oldukça yetkin biri olan Mario Liverani, öne sürmüş olduğu "ağlar imparatorluğu" modeli ile bu alanda çalışan kuram, yorumcu ve alan çalışanlarına imparatorluk metinlerinin tekrar yorumlanması açısından yön vermiştir. Liverani, Asur İmparatorluğu'nun gelişim süreci ve yayılım aşamalarına, ağlar imparatorluğu modeli ile farklı bir boyut kazandırarak tabiri yerindeyse bu alana adını yazdırmıştır. Liverani'nin bir kaynakçada yer almadığı Asur ile ilgili bir çalışma düşünülemez. Diakronik bir bakış açısıyla Asur krallarına kendi tarihlerini sorma şansımız olsaydı, bunu en gerçekçi bir şekilde yazanın Mario Liverani olduğunu söylerlerdi. Bu yazıda, Liverani'nin kaleme almış olduğu Asur İmparatorluk Misyonu isimli kitabı tanıtılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Mario Liverani, who is quite competent in the field of ancient near eastern and Assyrianology, has given direction to the theorist, commentator and working in this field with the model of the "empire of networks" proposed in terms of reinterpreting imperial texts. Liverani, by adding a different dimension to the Assyrian Empire's development history and its propagation stages with the model of the networks empire, has written his name in this field. A study on Assyria is unthinkable, where Liverani is not included in a bibliography. Liverani has not only mastered this field with its valuable works, but also provided inspiration for those working in this field to focus on the subject from a different point of view. From a diachronic point of view, if we had the chance to ask the Assyrian kings their own history, they would say that Liverani was the one who wrote it in the most realistic way. In this article, Liverani's book called The Assyrian Imperial Mission will be introduced.

PDF Formatında İndir

Download PDF