image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ
Makale Alternatif Dilde Başlık: A GENERAL OVERVIEW OF THE TURKISH LANGUAGE AWARENESS FROM BEGINNING TO PRESENT
Makale Eklenme Tarihi: 15.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Yüzyıllar boyunca hep büyük bir medeniyetin dili olarak kullanılan Türkçe, yayıldığı coğrafya ve etkileşim içinde bulunduğu kültürler ile dil alanında da yoğun bir ilişki içinde bulunmuştur. Bu ilişki neticesinde zaman zaman o dillerden etkilenmiş; zaman zaman da o dilleri etkisi altına almıştır. Günümüzde de bu durumun izlerini, etkilerini görmek mümkündür. Dünya dillerinde birçok Türkçe kökenli yapıyla karşılaşmak mümkün olduğu gibi, dünya dillerinden birçok örneğe Türkçe içinde rastlamak mümkündür. Dillerin birbirleriyle olan ilişkileri göz önüne alındığında bunun normal karşılanması gerektiği anlaşılacaktır. Ancak Türkçenin tarihî dönemleri incelendiğinde Türkçede zaman zaman yabancı dillerin etkisinin arttığı görülmektedir. Artan ve değişen bu etkiye karşı her dönem, kendi kahramanını çıkarmış ve Türkçecilik bilincinin esas alınmasıyla Türkçenin bu etkilerden en az zararı görmesi sağlanmıştır. Bu makalede, tarihî seyir içerisinde Türkçecilik bilinciyle hareket eden isimler ve çalışmaları ile bu çalışmaların Türkçe üzerindeki etkileri üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Turkish, which has been used as the language of great civilizations for centuries, has also been in intensive relation with the geography it spreads and the cultures it interacts with in the language field. As a result of this relationship, it has been affected from these languages from time to time and has affected these languages from time to time. Today, it is possible to see the traces and effects of these situations. It is possible to encounter many Turkish-based structures in the world languages, as well as many examples from the world languages. Given the relationship between languages, it will be understood that this should be met normally. However, when the historical periods of Turkish are examined, it is seen that the influence of foreign languages increases from time to time in Turkish. Against this increasing and changing effect in every period, Turkish has taken out its own hero in every period and with the awareness of Turkish language, Turkish has made the least damage from these effects. This article focuses on the names and their works that act with the awareness of Turkish language in the historical course and their effects on Turkish in detail.

PDF Formatında İndir

Download PDF