image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: BİLGE TONYUKUK’UN ANISINA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM SEMPOZYUMU’NUN ARDINDAN
Makale Alternatif Dilde Başlık: AFTER THE 1ST INTERNATIONAL TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION SYMPOSIUM ORGANIZED IN THE MEMORY OF BİLGE TONYUKUK
Makale Eklenme Tarihi: 15.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: UNESCO tarafından 2020 yılının Bilge Tonyukuk Yılı ilan edilmesi vesilesiyle II. Türk Kağanlığı Dönemi’nin önemli devlet adamlarından biri olan Bilge Tonyukuk’un anısını yaşatmak amacıyla Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türk Dil Kurumu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batı Kaspi Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Gürcistan Teknik Üniversitesi, Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi ve BUGU Dil ve Eğitim Dergisi’nin ortaklığıyla 28-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyum, başta Türk Dünyası olmak üzere birçok ülkeden bilim insanının katılımıyla gerçekleşmiştir. Sempozyumda sunulan bildiriler YouTube üzerinden yayın yapan TEKE Akademi Kanalı’ndan ilgililerine canlı yayın hâlinde ulaştırılmıştır. Bu çalışmada Türklük Bilimi ile ilgili birçok bilim insanını bir araya getiren; Covid-19 salgını sürecinde Türklük Bilimi ile ilgili çalışmaların kesintiye uğramadan devam etmesine katkı sağlayan I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: On the occasion of the declaration of 2020 as the Year of Bilge Tonyukuk by UNESCO, to keep alive the memory of Bilge Tonyukuk who is the most important statesman in the II. Turkish Khanate period, the 1st International Turkish Literature Culture Education Symposium was organized online between 28-29 August 2020 in partnership with the International Association of Turkish Literature Culture Education, UNESCO National Commission of Turkey, Turkish Language Association, Bursa Uludağ University, Mersin University, Artvin Çoruh University, Western Caspian University, Prishtina University, Georgia Technical University, Valeh Hacılar International Scientific and Cultural Research Foundation, International Journal of Turkish Literature Culture Education, and BUGU Journal of Language and Education. Scientists from many countries, especially from the Turkic World, participated in the symposium. The papers presented at the symposium were broadcasted live simultaneously on the TEKE Academy’ channel on YouTube. In this study, which brought together many scientists specialized in Turcology during the Covid-19 pandemic, information is given about the 1st International Turkish Literature Culture Education Symposium, which contributes to the continuity of studies on Turcology Science without interruption.

PDF Formatında İndir

Download PDF