image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cilt: 2020/6
Sayı: 2
Makale Başlık: SAFAHAT’TAN SEÇMELER KADER-TEVEKKÜL
Makale Alternatif Dilde Başlık: SELECTIONS FROM SAFAHAT DESTINY-RESİGNATİON
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Kader, irade ve tevekkül hakkında İslam düşünürleri çok tartışmış ancak ortak bir görüşe var(a)mamışlardır. Akif de bu kavramlar üzerinde düşünmüş ve görüşlerini dile getirmiştir. Osmanlı ve diğer Müslümanların bu kavramlara nasıl baktıklarını, inandıklarını ve bu kavramları nasıl anlayıp yaşadıklarını şiirlerinde dile getirmiştir. Biz de Akif’in bu konulardaki düşüncelerini ve söylediklerini açıklamaya, daha doğrusu aktarmaya çalıştık.
Alternatif Dilde Özet: Although fate and related willpower have been widely discussed by Islamic thinkers about the issues of trust, there is no common opinion and conclusion. Akif also spoke a lot about fate and trust; He explained the historical, religious, moral, social and political aspects of destiny and trust, the psychological effects of Islamic societies, especially the Ottoman Muslim people. She showed how it affected the Ottoman state administration. How was fate and trust in understood by Muslims? How should it be understood? He gave answers to his questions. We tried to explain, or rather, to convey what Akif was saying and saying on these issues.

PDF Formatında İndir

Download PDF